PROPOZICE
X. NÁRODNÍ PŘEHLÍDKY KONÍ PLEMENE SHAGYA - ARAB

 

Místo konání Zemský hřebčinec s. p. PÍSEK
Doba konání 10. srpna 2002
Zahájení 11.00 hodin
Kategorie koní - mladí hřebci 1letí (ročník 2001)
- mladí hřebci 2letí (ročník 2000)
- mladí hřebci 3letí (ročník 1999)
- mladí hřebci 4 - 5letí (ročníky 1998 a 1997)
- plemenní hřebci akceptovaní Svazem chovatelů Shagya - araba
- mladé klisny 1leté (ročník 2001)
- mladé klisny 2leté (ročník 2000)
- mladé klisny 3leté (ročník 1999)
- mladé klisny 4leté (ročník 1998)
- plemenné klisny 5 - 7leté
- plemenné klisny 8 - 11leté
- plemenné klisny 12- 16leté
- plemenné klisny 17leté a starší v chovu osvědčené

 

Podmínky pro předvedení koní
- dodržení veterinárních podmínek podle přílohy
- zaplacení startovného (200,- Kč/kůň) na místě před přehlídkou.
  (nečlen za koně 400,- Kč)
- koně, přihlášení po uzávěrce se zpožděním do 3 týdnů (do 30. 6.), nebudou uvedeni
   v katalogu a chovatel zaplatí startovné 500,- Kč
- koně přihlášení později, t.j. po 30. 6., se vylučují
- hřebci nad 2 roky se předvádějí na udidle
- hříbata (ročník 2002), předváděna spolu s matkami, budou vedena na ohlávce
- předváděči musí být oblečení korektně, podle zvyklosti v bílém. Číslo koně na levé ruce.
- koně narození po roce 1994 musí být uvedeni v knihách hříbat příslušného ročníku
- koně zahraničního původu musí být akceptováni Svazem chovatelů Shagya-araba v ČR
- za ustájení ve stájích hřebčince zaplatí chovatel 100,- Kč za každého koně pověřené    osobě

 

  • Chovatelé mohou přihlásit ukázku vycvičenosti koní plemene Shagya - arab jako doplňkový bod programu přehlídky.
  • Za koně předvedené pouze v ukázce se startovné nežádá.
  • Chovatelé přihlášených koní obdrží krátce před přehlídkou katalog a dvě volné vstupenky na každého přihlášeného koně.
  • Příjezd v předvečer přehlídky, tj. 9. 8. je možný po ohlášení a dohodě s hřebčincem.

Uzávěrka přihlášek je 10. června 2002.
Kontaktní adresa:
Otto Dlabola, Slotov 20, 544 43 Kuks.

| nahoru |