PROPOZICE VIII. NÁRODNÍ PŘEHLÍDKY
KONÍ PLEMENE SHAGYA ARAB


Místo konání: Sportovní a jezdecký areál Kladno - Sletiště
Doba konání: 19. srpna 2000
Zahájení: 11,00 hod.
Kategorie koní: - mladé klisny 1leté (ročník 1999)
- mladé klisny 2leté (ročník 1998)
- mladé klisny 3leté (ročník 1997)
- plemenné klisny 4 - 7leté
- plemenné klisny 8 - 11leté
- plemenné klisny 12 - 16leté
- plemenné klisny 17leté a starší v chovu osvědčené
- mladí hřebci 1letí (ročník 1999)
- mladí hřebci 2letí (ročník 1998)
- mladí hřebci 3letí (ročník 1997)
- mladí hřebci 4 - 5letí (ročníky 1996 a 1995)
- plemenní hřebci akceptovaní Svazem chovatelů Shagya araba


Podmínky pro předvedení koní:

  • dodržení veterinárních podmínek s přílohou grafického popisu koně (viz. příloha)
  • zaplacení startovného (200,- Kč/1 kůň) při přihlašování přiloženou složenkou
  • za koně přihlášeného po uzávěrce přihlášek zaplatí majitel 500,- Kč
  • koně, kteří nebudou včas přivedeni k hodnocení se vylučují
  • hřebci nad 2 roky sstáří se převádějí na udidle
  • hříbata (ročník 2000) převáděná spolu s matkami budou vedena na ohlávce
  • předváděči musí být oblečeni korektně - nejlépe v bílém
  • mladí koně ročníků 1995 - 1999 musí být označeni symbolem Sh na levém stehně
  • pro klisny a mladé hřebce je k dispozici uvaziště

Chovatelé mohou přihlásit ukázku využití koní plemene Shagya arab jako doplňkový bod programu přehlídky. Za koně předvedené pouze v ukázce se "startovné" nepožaduje.
Chovatelé přihlášených koní obdrží krátce před přehlídkou katalog a 2 volné vstupenky na každého přihlášeného koně.

Uzávěrka příhlášek je 23. červen 2000.

Kontaktní adresa: Otto Dlabola, Slotov 20, 544 43 KUKS

| nahoru |