Výkonnostní zkoušky Shagya arabských hřebců pořádaných Svazem chovatelů Shagya araba v České republice

Schváleno Valnou hromadou 4. 4. 2000

 

 1. Zkouškám výkonnosti se podrobují hřebci s podmíněnou licencí na 2 roky, nejméně 6letí, což znamená dosažení 6. roku stáří v roce zkoušky.
   
 2. Při zkoušce výkonnosti se hodnotí původ, typ, zevnějšek a užitkové vlastnosti s přihlédnutím k hodnocení při základním výběru.
   
 3. Za posuzování vlastností a zkušební discipliny se považují:
                        a) přiježděnost a mechanika pohybu
                        b) skoková zkouška
                        c) terenní zkouška
                        d) kondiční test
   
 4. Vlastní zkouška
Typ podle chovného cíle plemene Shagya arab
Exteriér hlava, krk, hřbet, záď, celková stavba těla, končetiny
Příježděnost a mechanika pohybu Místo: Drezurní obdélník 20 x 40 m. Hřebci se představují s vlastním jezdcem a následně se zkušebním jezdcem. Kůň absolvuje na jízdárně úlohu, která odpovídá výkonnostnímu typu plemene, přibližně na úrovni "Z" drezury. Koně jsou na uzdečkách bez pomocných otěží, jezdci bez ostruh, s bičíkem. Posuzují se základní chody koně, uvolněnost, rovnováha, ohebnost, přilnutí, přijímání pomůcek, způsob pohybu a celkový dojem.
Skoková zkouška Skok ve volnosti - postupová gymnastická řada. Místo - nejvhodněji krytá jízdárna 3 překážky se skokovou uličkou. První jako vskok do kombinace cca 40 - 50 cm, druhá stationáta o výšce 60 - 70 cm a třetí oxer 100 cm. Odskoková bariéra se povoluje.
Skok se zkušebním jezdcem na ohraničené ploše 40 x 80 m s počtem 8 umělých překážek, výška 80 cm.
Posuzuje se: Způsob skákání, ochota ke skákání, příježděnost, pozornost koně. Čas se nehodnotí.
Terénní zkouška Absolvuje se na trati 3 000 m dlouhé, rychlost 400 m/min. Počet pevných překážek deset, o výšce 80 cm a šíře max. 80 cm.
Posuzuje se: chyby na překážkách, prostornost a způsob pohybu ve cvalu, způsob skákání. Čas se nehodnotí.
Kondiční test

Na závěr zkoušky se podrobí hřebci veterinární kontrole.
Distanční jízda:
Požaduje se, aby každý hřebec absolvoval jednu vytrvalostní jízdu, minimálně o délce trati 39 km.

a) v období mezi 5 a 6 rokem stáří nebo
b) v období do půl roku po absolvované výkonnostní zkoušce.
V obou případech předloží majitel hřebce potvrzení o absolvování vytrvalostní jízdy vystavené pořadatelem soutěže. Umístění se nehodnotí.


Všeobecně

 1. Komise při VZ je 5členná (viz Řád PK Shagya arab str. 7).
 2. Pokud jde o hřebce, kteří ještě nemají udělený výběr k plemenitbě, je třeba před výběrem rozhodnout o jeho akceptování do chovu Shagya araba. Výběr se uděluje po absolvování výkonnostní zkoušky.
 3. Zkouška se absolvuje v průběhu dvou dnů.
 4. Místo konání zkoušky určí RPK Svazu chovatelů Shagya araba.

Výkonnostní zkouška může být nahrazena:
                      a) Staničním 100 denním testem
                      b) Výběrem k plemenitbě na základě výkonnosti
                          a to: ze skokových soutěží
                                      všestranné způsobilosti
                                      drezurních soutěží
                                      distančních závodů
                                      zápřahových disciplin

Požadovaná kriteria sportovní výkonnnosti mohou být rozhodnutím předsednictva a Rady plemenné knihy postupem času povýšena.

Za předsednictvo Svazu a radu PK vypracovali Dlabola - Hájek

 

| zpět na seznam |
| nahoru |